Co se děje

v Římskokatolické farnosti

u kostela Nanebevzetí P. Marie v Kladně

(v období letních prázdnin se pravidelné akce obvykle nekonají, konkrétní informace zjistíte v aktuálních oznámeních, případně u pana faráře)


Den
V kolik hodin
Program
Kde
Pondělí

15.00


16.0020.00
náboženství pro starší děti (druhý stupeň) - od 15.00 , na arciděkanství, od 25.9.

náboženství pro mladší děti (první stupeň) - od 16,00, na arciděkanství, od 25.9.


Večery chval tancem a zpěvem pro ženy
- každé 3.pondělí v měsíci 20-21,30h (mimo prázdnin), začínáme 9.10.
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Úterý
19.00

20.00

20.00
Katechumenát  (příprava na křest dospělých) - od 5.9. 2017

Příprava na biřmování - od 5.9. 2017

Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti.


Akademická mládež    POZOR ZMĚNA!
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Středa 19.0020.30

středy sudých týdnů - společenství mužů - modlitba breviáře a sdílení od 19,00 (nejbližší termín setkání 4.10.), bližší informace u Pavla Miškovského tel. 737 316 500 a Vladimíra Mlcha tel 603 430 402.

KlaSpol - kladenské společenství nejen dospělých (nejen pro manželské páry) - první poprázdninové setkání bude 27.9. ve 20,30, bližší informace u Renaty Nelibové tel. 604 368 378.Čtvrtek9.30
10.00
a od 20.00
Bohoslužba slova
Biblická hodina
- vždy poslední čtvrtek v měsíci (dopoledne a večer)  POZOR ZMĚNA!
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
17.00
Náboženství ve skupinách pro všechny děti - první hodina 14.9. 2017
Fara Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295
19.00

20.00
Adorace Nejsvětější svátosti - pravidelně od 7.9. 2017

cyklus Rozhovory (nejen) o víře - téma a místo viz pravidelná oznámení
- začátek od října 2017
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Arciděkanství nebo fara Švermov-Hnidousy
Pátek
 9.30

10.00
Bohoslužba slova pro matky s dětmi
- začátek od  října 2017
POUZE SUDÉ PÁTKY!
Společenství maminek s malými dětmi
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

15.00

Misijní klubko dětí - vždy 3. pátek v měsíci  POZOR ZMĚNA!
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

19.00

Chrámový pěvecký sbor - zkoušky v kostele, popř. na faře - první zkouška 15.9.2017 v kostele Nanebevzetí Panny Marie

první pátek v měsíci - pravidelná půlhodinová adorace Nejsv. Svátosti s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství po večerní mši sv.

druhý a čtvrtý pátek v měsíci - Modlitby matek - po večerní mši sv.
Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295 nebo
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)
Sobota

8.0016.00
první sobota v měsíci - mše sv. se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci P. Marie (od 7.10.2017)


druhá sobota v měsíci v 16,00 mše sv. pro život a modlitba za nenarozené děti, (od 14.10.2017) 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie


Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)


zpět na hlavní stránku