OZNÁMENÍ z 15. října 2017
(28. neděle v mezidobí)  • V pondělí 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque. Kromě obvyklé večerní mše sv. v 18.00 hod bude slavena v Kročehlavech ještě školní mše sv. v 8.05 hod; farníci jsou srdečně zváni.
  • V úterý 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
  • Ve středu 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
  • Příští neděle 22. října je tzv. misijní neděle, při které proběhne sbírka na misie.
  • Další zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat ve středu 18. října od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie.
  • Kromě pravidelné čtvrteční adorace v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude tento čtvrtek (19. října) také mimořádná adorace od 19.00 hod v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (Švermov). Na tuto mimořádnou adoraci bude na tamní faře ve 20.00 hod. navazovat přednáška Betlémské mnišky a odkaz sv. Bruna, kterou bude mít P. Martin Chleborád; podrobnosti naleznete na nástěnkách.
  • Ostatní pravidelné akce (náboženství, biblická hodina,katechumenát, biřmovanci, různá společenství…) probíhají beze změny.

starší oznámení