OZNÁMENÍ ze 17. června 2018

(11. neděle v mezidobí) • V úterý 19. června bude mimořádná mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to od 9.00 hod u příležitosti setkání kněží kladenského vikariátu.
 • Ve středu 20. června zveme na slavnostní školní mši sv. v Kročehlavech od 10.00 hod, při které udělí o. biskup V. Malý svátost biřmování některým žákům naší ZCŠMR.
 • Ve čtvrtek 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, kněze a učitele církve.


 • V sobotu 23. června zveme na poutní mši sv. z vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele od 18.00 hod do kostela sv. Jana v Dubí. Ke sv. Janu je možno doputovat pěšky:
 • 15:45 - sraz u kostela sv. Mikuláše v Hnidousích, krátká společná modlitba
  16:00 - odchod přes les do Dubí
  17:00-17:15 - méně turisticky založená část farníků se může k procesí přidat v Dubí u hřbitova.

 • V neděli 24. června je pak slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
 • V pondělí 18. června zveme na chvály tancem a zpěvem pro ženy, a to od 20.00 hod na Arciděkanství.Ve čtvrtek 21. června proběhne pravidelná čtvrteční adorace od 19.00 hod u Panny Marie.
 • V pondělí 25. června zveme od 19.00 hod na Arciděkanství na Háčkování letní taštičky pro začátečníky i pokročilé. S sebou 120 Kč na materiál.
 • Srdečně zveme na víkendovku, která se uskuteční na faře (arciděkanství), a to až 25.-26. srpna. Bude to rozloučení s prázdninami… Bližší informace budou na nástěnkách.
 • Prosíme ochotné farníky o pomoc s pravidelnou květinovou výzdobou farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.


starší oznámení