Oznámení z 25. prosince 2005
(Slavnost Narození Páně)

Zítra v pondělí 26. prosince o svátku sv. Štěpána budou mše svaté s nedělním pořádkem. V 15.00 bude pro děti setkání u jesliček v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde mohou přednést děti vánoční písně, zahrát na hudební nástroj, přinést ukázat dárek a společně si zazpívat koledy a poděkovat za dárky i vánoce.
V 16.30 hod. pořádá chrámový sbor, pod vedením Petra Vašaty, vánoční koncert. V 1. vydání Naděje je chybně uvedena hodina 16.00.
V úterý je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po mši v kapli sv. Floriána je možné požehnat víno, které si přinesete.
Ve středu je svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Tento den bude navíc zádušní mše za zemřelou paní Jaroslavu Vorlovou v 10.00 hod. v Kročehlavech. V 17.00 v kostele Nanebevzetí P. Marie bude vánoční koncert Khúnova pěveckého sboru.
Čtvrtek je pátý den v oktávu Narození Páně a je možné vzpomenout na sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka.
V pátek 30. prosince bude svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa a je možné požehnat manželům.
V sobotu budou mše s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku. V kapli sv. Floriána v 15.00 hod., v Kročehlavech v 16.00 hod. a na arciděkanství ve 23.00 hodin.
Další pořad bohoslužeb bude oznámen za týden a máte jej ve farním časopise Naděje a také na internetu farnosti pod adresou farnostkladno.webpark.cz , kde najdete i naše oznamy.
Nabízíme pro praktikující katolíky bydlení 3+1, plynové ústřední topení, ve Švermově na faře s možností pomáhat ve farnosti. Přihlásit se je třeba ihned.

Oznámení z 18. prosince 2005
(4. adventní neděle)
Bohoslužby v tomto týdnu před Štědrým dnem jsou v obvyklém pořádku.
Betlémské světlo budou skauti předávat na náměstí Starosty Pavla ve čtvrtek 22.12. od 13 do 16 hod. a v pátek 23.12. od 10 do 16 hodin. Na Štědrý den bude světlo betlémské v kročehlavském kostele při mši v 16.00 hodin, odkud si ho můžete přenést domů.
Na Štědrý den v sobotu 24. prosince začíná vigilie ze slavnosti Narození Páně v 15.00 hod. v kapli sv. Floriána, v 16.00 hod. v Kročehlavech a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 23.45 hod. zpěv koled a ve 24.00 slavnostní půlnoční bohoslužba za doprovodu chrámového sboru s orchestrem.
V neděli 25. prosince je slavnost Narození Páně a slavnostní bohoslužby jsou všechny v pravidelném pořádku. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se budou zpívat 15 minut před 10 hodinou koledy a v 10 hodin bude slavnostní mše doprovázena pěveckým chrámovým sborem a orchestrem, který bude hrát už při koledách.
V pondělí 26. prosince o svátku sv. Štěpána budou mše svaté s nedělním pořádkem. V 15.00 bude pro děti setkání u jesliček v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde mohou přednést děti vánoční písně, zahrát na hudební nástroj, přinést ukázat dárek a společně si zazpívat koledy a poděkovat za dárky i vánoce. V 16.30 hod. pořádá chrámový sbor, pod vedením Petra Vašaty, vánoční koncert.
Další pořad bohoslužeb bude oznámen za týden a máte jej ve farním časopise Naděje a také na internetu farnosti pod adresou farnostkladno.webpark.cz, kde najdete i naše oznamy.

Oznámení z 11. prosince 2005
(3. adventní neděle)
V úterý 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Příští neděle je už 4. neděle adventní a 3. v měsíci. Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin
za doprovodu rytmických písní, je určena též pro rodiče s dětmi a mládež.
V našich kostelech je nedostatek lidí, kteří by zajišťovali květinovou výzdobu, která se praktikuje v týmové práci. Prosíme farníky ochotné k této službě, aby se přihlásili knězi.
Mezi tiskovinami je k dispozici dotisk farního časopisu Naděje s pořadem vánočních i novoročních bohoslužeb.