OZNÁMENÍ z 28. prosince 2014
(Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
Dnes v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude provedena Česká mše vánoční Hej mistře od Jana Jakuba Ryby. Další podrobnosti jsou na plakátcích.
V úterý 30.12. a ve středu 31.12. budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 8.30 hod. modlitby účastníků Evropského setkání  mladých, na které jste zváni.
Ve středu 31. prosince budou  děkovné mše na závěr roku a prosby o požehnání  a Boží pomoc do nového roku 2015. V  kapli sv. Floriána  v 15.00 hod., v Kročehlavech v 16.00 hod. a v kapli na arciděkanství v 23.00 hodin. Od 23. hodiny mají modlitební setkání a festival národů účastníci Evropského setkání mladých v kladenské městské hale (vedle akvaparku) na uvítání Nového roku, které je otevřeno veřejnosti.
Ve čtvrtek  1. ledna  je slavnost Matky Boží Panny Marie - zasvěcený svátek. Mše v naší farnosti jsou jako v neděli. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude slavnostní bohoslužba také za přítomnosti účastníků Evropského setkání  mladých.
V pátek  2. ledna se koná památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. V 8.30 hod. bude v arciděkanském chrámu rozloučení s účastníky Evropského setkání mladých.
V sobotu 3. ledna v 15.00 hod. v kapli sv. Floriána bude provedena Betlémská hra vánoční putujícím divadlem Excelsior. Přijďte s dětmi, vstup dobrovolný.  Bližší podrobnosti jsou na vývěskách.//představení bylo z důvodu nemoci herců později zrušeno (pozn. administrátora webu//
OZNÁMENÍ z 21. prosince 2014
(4. adventní neděle)
V úterý na arciděkanství v kapli v 19.00 hod. se schází k modlitbě společenství na podporu Taize.
Betlémské světlo získáte u kaple sv. Floriána  v úterý  23.12. od 13 do 16 hodin a ve středu 24. 12. v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova po mši, která začíná v 16.00 hodin. Další informace na vývěskách.
Ve středu 24. prosince  večer začíná slavnost Narození Páně. Bohoslužby budou  v tomto pořádku:
Ve středu 24. prosince Kaple sv. Floriána v 15.00 hod., v Kročehlavech v 16.00 hodin se zaměřením pro děti,  ve 24.00 hod., v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně půlnoční mše a ve Švermově ve 24.00 hod. bohoslužba slova.
Ve čtvrtek 25. prosince je slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek a mše jsou v obvyklém nedělním pořádku. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude slavnostní bohoslužba doprovázena pěveckým sborem.
V pátek  26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka a mše se konají, ve všech námi spravovaných kostelech, jako v neděli. V 17.00 bude v arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie vánoční koncert Sboru sv. Mikuláše se zpíváním koled.
V sobotu 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po mši v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude požehnání vína, které si můžete přinést. V 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích se koná vánoční koncert Sboru sv. Mikuláše se zpíváním koled.
Příští neděle 28. prosince je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Všem manželům bude požehnáno. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude provedena Česká mše vánoční Hej mistře od Jana Jakuba Ryby. Další podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ ze 7. prosince 2014
(2. adventní neděle)
Dnešní sbírka je předepsána na potřeby kněžského semináře.
V pondělí 8. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu - doporučený svátek.
V úterý na arciděkanství v kapli v 19.00 hod. se schází k modlitbě společenství na podporu Taize.
Pozvání arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference na evropské setkání mládeže v Praze
(přečteno v závěru bohoslužeb 2. neděle adventní  7. prosince 2014)
Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přivítáme v Praze jako milé hosty tisíce mladých lidí z východu i západu, ze severu i jihu našeho kontinentu. Přijedou k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se zúčastnili 37. evropského setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se přípravy setkání účastní všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí. Během evropského setkání se budeme společně modlit za pokoj v lidských srdcích i mír na celém světě. Byl bych opravdu rád, aby v těchto dnech mezi mladými Evropany proběhla skutečná výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi dnes potřebují duchovní obrodu jak ti, kteří žijí na západě, tak i lidé z východu našeho světadílu. Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav na přijetí svých vrstevníků a za to jim upřímně děkuji. Chtěl bych pozvat také další mladé z České republiky, aby se přidali a společně se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy. Toto setkání může být pro vás výzvou i šancí. Pohostinnost vždy charakterizovala naši zemi. Zakořenila a upevnila se díky evangeliu, které přijali naši předkové před více než tisíci lety. Dosvědčuje to staré české přísloví: „Host do domu, Bůh do domu“. Ať nám všem toto evropské setkání mladých připomene naši tradiční pohostinnost a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich rodinách a v našem okolí.
kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference
OZNÁMENÍ z 30. listopadu 2014
(1. adventní neděle)
Na 1. adventní neděli bude na začátku bohoslužeb žehnání adventních věnců, které si také můžete přinést.
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě.
Připravujeme spolu s bratry z komunity Taize světové setkání mládeže. Vzadu v kostele máte informační sešitky, kde je formulář s možností jak pomoci. Pokud byste mohli v něčem se zapojit, prosíme, abyste vyplnili přiložený formulář do 7. prosince a odevzdali ho opět v kostele do připravených košíků, kde je též krabička pro finanční přispěvek.
Ve středu 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
V pátek 5. prosince bude v 18.00 hod. památka sv. Mikuláše a mše zaměřena pro děti. Po mši bude mikulášská nadílka, která bude přinesena do zákristie  nejpozději 5 minut před zahájením bohoslužby a zřetelně označena, pro koho bude určena.
Příští neděli 7. prosince přijede  do farního kostela v 10.00 hodin bratr ze společenství Taize, aby nás po mši mohl pozdravit a informovat.
OZNÁMENÍ z 23. listopadu 2014
(Slavnost Ježíše Krista Krále)
V pondělí 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, převážně vietnamských mučedníků. Toto pondělí bude v Kročehlavech bohoslužba slova a tudíž nebude příležitost ke svátosti smíření.
Připravujeme spolu s bratry z komunity Taize Evropské setkání mládeže, které se má konat na konci tohoto roku. Do Prahy přijedou desetitisíce mladých ze všech evropských zemí i z dalších světadílů. Bude potřeba se zapojit  do  tohoto díla, které i pro nás je určitou šancí pro oživení naší velké rodiny i našeho společenství. Vzadu v kostele máte  informační sešitky, kde je formulář s možností jak pomoci. Pokud byste mohli v něčem se zapojit, prosíme, abyste co nejdříve vyplnili přiložený formulář a odevzdali ho opět v kostele do připravených košíků. Kontakt: Lenka Harigelová, tel. 776 876 544, lenka.harigelova@centrum.cz a Kateřina Popovičová, tel. 723585249, katarinapopovicova@seznam.cz. Bůh nás posiluj i na této cestě důvěry, kterou nám Pán svěřuje.
V sobotu 29. listopadu bude navíc mše u sv. Jana v 18.00 hodin s doprovodem rorátních zpěvů Sboru sv. Mikuláše.
Ohlašujeme, že ve čtvrtek 27. listopadu v 11.00 hod. v arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté budou oddáni snoubenci Karel Navarra a Jaroslava Miková. Na svatební mši našich přátel jste zváni. Přijďte je podpořit svými modlitbami a radovat se s nimi.
Příští neděle 30. listopadu je 1. adventní neděle a začátek nového církevního roku. Mše v 10.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude s  doprovodem rorátních zpěvů Sboru sv. Mikuláše.
Na 1. adventní neděli bude na začátku bohoslužeb žehnání adventních věnců, které si také můžete přinést.
OZNÁMENÍ ze 16. listopadu 2014
(33. neděle v mezidobí)
Dnešní neděle je dnem bible a sbírka bude určena na podporu Biblického díla.
V pátek  21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.
Připravujeme spolu s bratry z komunity Taize Evropské setkání mládeže, které se má konat na konci tohoto roku. Do Prahy přijedou desetitisíce mladých ze všech evropských zemí i z dalších světadílů. Bude potřeba se zapojit  do  tohoto díla, které i pro nás je určitou šancí pro oživení naší velké rodiny a také našeho společenství. Na stolečcích vzadu v kostele máte  informační sešitky, kde je formulář s možností jak pomoci. Pokud byste mohli v něčem se zapojit, prosíme, abyste co nejdříve vyplnili přiložený formulář a odevzdali ho opět v kostele do připravených košíků. Kontakt Lenka Harigelová, tel. 776 876 544, lenka.harigelova@centrum.cz a Kateřina Popovičová, tel. 723585249, katarinapopovicova@seznam.cz. Bůh nás posiluj i na této cestě důvěry, kterou nám Pán svěřuje.
Do 20. listopadu je možné poslat, na adresu farnosti, příspěvek do farního časopisu Naděje.
Ohlašujeme, že ve čtvrtek 27. listopadu v 11.00 hod. v arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté budou oddáni snoubenci Karel Navarra a Jaroslava Miková.
OZNÁMENÍ z 9. listopadu 2014
(Svátek Posvěcení lateránské baziliky)
V pondělí 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
V úterý 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
Ve středu 12. listopadu bude památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Ve čtvrtek 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
OZNÁMENÍ z 2. listopadu 2014

(31. neděle v mezidobí)
Dnes odpoledne a následující den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce)  je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V neděli 2. listopadu se koná Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Bohoslužby jsou s nedělním pořádkem. Navíc bude  v 15.30 hodin za všechny zesnulé sloužena mše v kapli na kladenském hřbitově. Přijďte se pomodlit a tak projevit lásku i vděčnost také svým příbuzným a přátelům. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.
V úterý 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Ve čtvrtek 6. listopadu po mši, která je v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána, bude setkání s bratry z Taize a s těmi, kteří by se mohli zapojit a pomoci uskutečnit  celosvětové setkání mládeže pořádané na přelomu roku. Pak následují modlitby a zpěvy z Taize.
Pátek bude 1. v měsíci a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně bude po mši adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s následným svátostným požehnáním.
V pátek 7. listopadu se v Praze v 19 hod. uskuteční arcidiecézní ples mládeže. Další info. u kněze.
Příští neděli se koná sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.
Chrámový sbor sv. Mikuláše hledá nové zpěváky. Zapojte se  do liturgie zpěvem ve sboru a pomozte tak oživit bohoslužby v kostelech naší farnosti. Nikdy není pozdě začít - naše hudba závisí i na Vašich hlasech. Sbor vedou Pavel Marek a Lenka Harigelová. Pravidelné zkoušky jsou vždy v pátek od 19 hod. v kostele v Hnidousích, v zimním období na přilehlé faře. Kontakty najdete na plakátcích, které jsou vyvěšeny v našich kostelech.

OZNÁMENÍ z 26. října 2014
(30. neděle v mezidobí)
V úterý 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
V pátek 31.  října bude památka sv. Wolfanga, biskupa.
V sobotu 1. listopadu je slavnost Všech svatých - doporučený svátek. Přijďte do kaple sv. Floriána v 18.00 hod. uctít také vaše příbuzné a přátele. Odpoledne a následující den je možno získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V neděli 2. listopadu se koná Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Bohoslužby jsou s nedělním pořádkem. Navíc bude  v 15.30 hodin za všechny zesnulé sloužena mše v kapli na kladenském hřbitově. Přijďte se pomodlit a tak projevit lásku i vděčnost také svým příbuzným a přátelům. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.
Podle dnešního listu má být sbírka navíc, uskuteční se do košíčku u východu z kostela.
Chrámový sbor sv. Mikuláše hledá nové zpěváky. Zapojte se i Vy do liturgie zpěvem ve sboru a pomozte tak oživit bohoslužby v kostelech naší farnosti. Nikdy není pozdě začít - naše hudba závisí i na Vašich hlasech. Sbor vedou Pavel Marek a Lenka Harigelová. Pravidelné zkoušky jsou vždy v pátek od 19 hod. v kostele v Hnidousích, v zimním období na přilehlé faře. Kontakty najdete na plakátcích, které jsou vyvěšeny v našich kostelech.
OZNÁMENÍ z 19. října 2014
(29. neděle v mezidobí)
Tato neděle  je misijní a 3. v měsíci. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež. V předsíni bude po mši misijní jarmark. Ve všech kostelech se koná sbírka na misie.
Dostali jsme misijní kalendáře s katolickým kalendáriem. Jedná se o podporu v Keni, kde žije více než 40 milionů obyvatel, z nichž přes 40% tvoří děti do 14 let. Darem 100.- Kč můžete zachránit život dítěte z největší bídy na 1/2 roku a 200,-Kč vystačí na celý rok. Děkujeme za podporu papežských misií.
V úterý 21. října si připomeneme blahoslaveného Karla Rakouského.
Ve středu 22. října bude památka blahoslaveného Jana Pavla II., papeže.
Ve čtvrtek 23. října je památka sv. Jana Kapistránského, kněze.
V neděli 26. října v 3 hod. končí letní čas a hodiny vrátíme o 1 hodinu zpět.
V neděli 26. si připomeneme posvěcení kostela v Kročehlavech a ve Vrapicích.
Velice děkujeme všem, kteří přišli na úklid farního kostela Pán Bůh zaplať.
OZNÁMENÍ z 12. října 2014
(28. neděle v mezidobí)
Ve středu 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Ve čtvrtek 16. října bude památka sv. Hedviky.
V pátek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
Příští neděle 19. října je misijní a 3. v měsíci. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež. V předsíni bude misijní jarmark. Ve všech kostelech se koná sbírka na misie.
Do kostelů jsme dostali misijní kalendáře s katolickým kalendáriem. Jedná se o podporu v Keni, kde žije více než 40 milionů obyvatel, z nichž přes 40% tvoří děti do 14 let. Darem 100.- Kč můžete zachránit život dítěte z největší bídy na 1/2 roku a 200,-Kč vystačí na celý rok. Děkujeme za podporu papežských misií.
Ohlašujeme úklid farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 18. října od 9 hodin. Nemáme žádné placené zaměstnance ani uklízeče, takže prosíme, abyste přišli pomoci, zvláště mladší generace. Po posledních zkušenostech je situace v tomto ohledu špatná, jelikož skoro nikdo nepřišel. Kdo bude moci přijít, nechť se laskavě nahlásí v zákristii.
OZNÁMENÍ z 5. října 2014

(27. neděle v mezidobí)
V sudé pondělky a  liché úterky se na arciděkanství schází od 20 hodin studenti a akademická mládež.
Od 5. do 19. října se koná v Římě mimořádné shromáždění biskupské synody na téma "Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace". Papež zvlášť vyzývá k modlitbám za tento synod o rodinách.
V úterý 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
Každý 2. pátek v měsíci se schází děti Papežského misijního díla v 15 hodin na arciděkanství.
V sobotu 11. října bude v 11.00 hod. v kapli sv. Floriána mše spojená s udílením svátosti křtu dítěte Lukáše, syna Zdeňka a Renaty Nelibových.  Máte možnost jít na volby a navíc přijít na mši svatou.
Příští neděli 12. října a v sobotu večer bude sčítání návštěvníků bohoslužeb ve všech českých a moravských diecézích. Sčítání je anonymní. Pokud možno přijďte včas a zdržte se až do konce. Není třeba tužky ani pera. Další informace se dozvíte před sčítáním.
Do kostelů jsme dostali misijní kalendáře s katolickým kalendáriem. Jedná se o podporu v Keni, kde žije více než 40 milionů obyvatel, z nichž přes 40% tvoří děti do 14 let. Darem 100.- Kč můžete zachránit život dítěte z největší bídy na 1/2 roku a 200,-Kč vystačí na celý rok. Děkujeme za podporu papežských misií.
S předstihem ohlašujeme úklid farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 18. října od 9 hodin. Nemáme žádné placené zaměstnance ani uklízeče, takže prosíme, abyste přišli pomoci, zvláště mladší generace. Po posledních zkušenostech je situace v tomto ohledu tristní, jelikož skoro nikdo nepřišel.
Další neděle 19. října je misijní a 3. v měsíci. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež.
OZNÁMENÍ z 28. září 2014
(Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa)
V pondělí 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.Výuka náboženství probíhá:
I/  Na arciděkanství  v  pondělí od 15.00 hod. pro 1. začátečníky  a v 16.00 hod. pro pokročilé.
Ve čtvrtek pro starší děti i mládež v 16.15 hodin.
II/ Ve Švermově na faře ve čtvrtek od 17.00 hod. pro předškoláky  a 1. i 2. stupeň v jednotlivých kroužcích.
Přihlaste své děti, aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do dalšího života. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry a  životních hodnot.
V úterý 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. V kapli sv. Floriána místo mše bude bohoslužba slova a nebude se zpovídat.
Ve středu 1. října si připomeneme sv. Terezii od dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Ve středu 1. října v 19.00 hod. na arciděkanství zasedá farní a ekonomická rada.
Ve čtvrtek 2. října je památka svatých andělů strážných.
Od čtvrtka 2. 10. začínají opět pravidelná týdenní setkání nad Starým Zákonem v 10.00 hod. na arciděkanství. V kapli na faře předchází bohoslužba slova v 9,30  hodin.
Ve čtvrtek  od 20.00 hod.  probíhá na arciděkanství katechetická příprava dospělých na přijetí křtu nebo svátosti eucharistie. Mohou se účastnit i ti, kteří si chtějí připomenout pravdy katolické víry.
Od pátku 3. 10. začínají opět pravidelná setkání matek s malými dětmi vždy  v sudý týden v 10,00 hodin na arciděkanství. V kapli na faře předchází bohoslužba slova v 9,30 hodin.
Pátek je 1. v měsíci a po mši následuje v Kročehlavech pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Svátostné požehnání.
V pátek ve Vrapicích nebude bohoslužba.
V sobotu 4. října  je památka sv. Františka.

OZNÁMENÍ z 21. září 2014
(25. neděle v mezidobí)
Tato neděle 21. září je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. se po prázdninách opět konají mše při rytmických zpěvech zaměřené také pro děti a mládež.
Výuka náboženství probíhá:
I/  Na arciděkanství  v  pondělí od 15.00 hod. pro 1. začátečníky a v 16.00 hod. pro pokročilé. Ve čtvrtek pro starší děti i mládež v 16.15 hodin.
II/ Ve Švermově na faře ve čtvrtek od 17.00 hod. pro předškoláky a 1. i 2. stupeň v jednotlivých kroužcích.
Přihlaste své děti, aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do dalšího života. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry a  životních hodnot.
Ve čtvrtek  od 20.00 hod. probíhá na arciděkanství katechetická příprava dospělých na přijetí křtu nebo svátosti eucharistie. Mohou se účastnit i ti, kteří si chtějí připomenout pravdy katolické víry.
Tento pátek ani  následující pátek ve Vrapicích nebude bohoslužba.
V sobotu 27. září bude v kapli sv. Floriána večerní mše v 18.00 hodin z následující slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa.
Příští neděli 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Ve Staré Boleslavi se koná  národní pouť v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude olomoucký  arcibiskup Mons. Jan Graubner, kazatelem je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Všichni jsou zváni.
Ve Vrapicích ani v Hnidousích v neděli nebude mše, ale bohoslužba slova. Nebude příležitost ke svátosti smíření.
Farní a ekonomická rada bude z technických důvodů přeložena na středu 1. října v 19.00 hod. na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 14. září 2014
(svátek Povýšení sv. Kříže)
V pondělí 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
V pondělí v 15.00 hod. a 16.00 hod. a ve čtvrtek v 16.15 hod. se koná na arciděkanství náboženská výuka dětí. V pondělí pro začátečníky a ve čtvrtek pro pokročilé. Ve Švermově se vyučování náboženství pro začátečníky i pokročilé koná každý čtvrtek od 17.00 hod. Je důležité aby se děti mohly zúčastnit. Nelze stavět výuku náboženství na úroveň různých kroužků, protože ta dětem pomáhá vzdělávat se a růst ve víře a lásce k Bohu aby se mohly v dospělosti rozhodnout pro správný styl života.
V úterý 16. září oslavíme památku sv. Ludmily, mučednice a české patronky.
Ve čtvrtek ve 20.00 hod. se schází na arciděkanství dospělí zájemci o křest nebo o hlubší poznání křesťanské víry.
Ve Vrapicích se nebude konat páteční mše sv. ve dnech 19. září, 26. září a 3. října.
V sobotu 20. září uzavřou při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 14.00 hod. sňatek snoubenci MUDr. Štěpán Hlava a MUDr. Marie Pecková.
Čtvrteční biblická setkání a setkání maminek začnou na arciděkanství opět od počátku října.
Tato neděle 21. září je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude opět po prázdninách mše také pro děti i mládež doprovázena rytmickými zpěvy.
OZNÁMENÍ ze 7. září 2014
(23. neděle v mezidobí)
V pondělí 8. září je svátek Narození Panny Marie.
V pondělí v 15.00 hod. a 16.00 hod. a ve čtvrtek v 16.15 hod. se koná na arciděkanství náboženská výuka dětí. V pondělí pro začátečníky a ve čtvrtek pro pokročilé. Ve Švermově se vyučování náboženství pro začátečníky i pokročilé bude konat od 11. září každý čtvrtek od 17.00 hod. Je důležité aby se děti mohli zúčastnit. Nelze stavět výuku náboženství na úroveň různých kroužků, protože ta dětem pomáhá vzdělávat se a růst ve víře a lásce k Bohu aby se mohli v dospělosti rozhodnout pro správný styl života.
Ve čtvrtek ve 20.00 hod. se schází na arciděkanství dospělí zájemci o křest nebo o hlubší poznání křesťanské víry.
V neděli 14. září je svátek Povýšení sv. Kříže.
V neděli 14. září bude ve Vrapicích a ve Švermově mše sv. v obvyklém nedělním pořádku.
V sobotu 20. září uzavřou při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 14.00 hod. sňatek snoubenci MUDr. Štěpán Hlava a MUDr. Marie Pecková.
Čtvrteční biblická setkání a setkání maminek začnou opět na arciděkanství od počátku října.
OZNÁMENÍ z 31. srpna 2014

(22. neděle v mezidobí)
V pondělí 1. září se bude konat v 16.00 hod. v kapli sv. Floriána mše sv. pro rodiče s dětmi k zahájení nového školního roku a po mši přihlášení dětí na výuku náboženství. Je třeba zajistit dětem vzdělání ve víře, aby se mohly dál rozvíjet a později měly možnost se samostatně rozhodnout pro správný styl života. Vyučování náboženství na arciděkanství se bude konat v pondělí v 15.00 hod. a v 16.00 hod. pro začátečníky a ve čtvrtek v 16. 15 hod. pro pokročilé.
Ve středu 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Od čtvrtka 4. září se začnou scházet na arciděkanství od 20.00 hod. dospělí zájemci o křest nebo o rozšíření znalostí křesťanské víry.
V pátek 5. září budou po mši sv. následovat litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
V neděli 7. září se budou konat ve vrapicích a ve Švermově bohoslužby slova.
Dne 20. 9. 2014 ve 14.00 hodin uzavřou v kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté sňatek snoubenci MUDr. Štěpán Hlava a MUDr. Marií Pecková.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy ½ hodiny přede mší, v kostele Nanebevzetí Panny Marie po mši nebo po domluvě s knězem.

OZNÁMENÍ z 24. srpna 2014
(21. neděle v mezidobí)
V pondělí 25 srpna je nezávazná památka Sv. Josefa Kalasanského, kněze.
Ve středu 27. srpna je památka sv. Moniky.
Ve čtvrtek 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
V pátek 29. srpna bude památka Umučení sv. Jana Křtitele.
V neděli 31. srpna se nebudou konat bohoslužby ve Vrapicích a ve Švermově.       
V pondělí 1. září se bude konat v 16.00 hod. v kapli sv. Floriána mše sv. pro rodiče s dětmi k zahájení nového školního roku a po mši přihlášení dětí na výuku náboženství. Je třeba zajistit dětem vzdělání ve víře, aby se mohly dál rozvíjet a později měly možnost se samostatně rozhodnout pro správný styl života.
Od čtvrtka 4. září se začnou scházet na arciděkanství od 20.00 hod. dospělí zájemci o křest nebo o rozšíření znalostí křesťanské víry.
Dne 20. 9. 2014 ve 14.00 hodin uzavřou v kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté sňatek snoubenci MUDr. Štěpán Hlava s MUDr. Marií Peckovou.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy ½ hodiny přede mší, v kostele Nanebevzetí Panny Marie po mši nebo po domluvě s knězem.
OZNÁMENÍ ze 17. srpna 2014
(20. neděle v mezidobí)
Tuto neděli vyvrcholí kladenská poutní slavnost mší svatou v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a po té bude následovat agapé na arciděkanské zahradě. Jste všichni zváni k přátelskému setkání, abychom se mohli vzájemně více poznat a vyměnit si zkušenosti.
Ve středu 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
Ve čtvrtek 21. srpna bude památka sv. Pia X., papeže.
V pátek 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
Ohlašujeme svatební obřad snoubenců v kostele Nanebevzetí Panny Marie: MUDr. Štěpán Hlava s MUDr. Marií Peckovou  20. září 2014 ve 14.00 hodin při mši svaté.
Příští neděli 24. srpna nebudou bohoslužby ve Vrapicích ani Hnidousích.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny  před mší. V kostele Nanebevzetí Panny Marie po mši, nebo po domluvě s knězem.
OZNÁMENÍ z 10. srpna 2014
(19. neděle v mezidobí)
V neděli 10. srpna je svátek sv. Vavřince a poutní mše svatá bude v 18.00 hod. v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku. Z toho důvodu nebude mše v kapli sv. Floriána.
V pondělí 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.
Ve čtvrtek 14. srpna bude vigilie ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a poutní mše svatá  ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla v  18.00 hodin. Proto nebude mše v kapli sv. Floriána.
V pátek 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek a slavnostní bohoslužba je v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu nebude mše v Kročehlavech.
V sobotu 16. srpna v 11.00 hod. se uskuteční vikariátní poutní mše v Tuřanech u Slaného.
Prosíme farníky, kteří by mohli přinést občerstvení na nedělní  agape (pohoštění), aby tak učinili v  sobotu 16. srpna od 17.00 do 18.00 hodin a předali dary na arciděkanství.
Příští neděli vyvrcholí kladenská poutní slavnost mší svatou v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie a po té bude následovat agapé na arciděkanské zahradě. Jste všichni zváni k přátelskému setkání, abychom se mohli vzájemně více poznat a vyměnit si zkušenosti.
Ohlašujeme svatební obřad snoubenců v kostele Nanebevzetí Panny Marie: Jan Nejedlý s Petrou Proškovou dne 16. 8. 2014 ve 12.00 hodin a MUDr. Štěpán Hlava s MUDr.  Marií Peckovou 20.9. 2014 ve 14.00 hodin při mši svaté.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny  před mší, v kostele Nanebevzetí Panny Marie po mši, nebo po domluvě s knězem.
OZNÁMENÍ ze 3. srpna 2014
(18. neděle v mezidobí)
V pondělí 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
Ve středu 6. srpna bude svátek Proměnění Páně.
V pátek 8. srpna si připomeneme sv. Dominika, kněze.
V sobotu 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
V neděli 10. srpna je svátek sv. Vavřince a poutní mše svatá bude v 18.00 hod. v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku. Z toho důvodu nebude mše v kapli sv. Floriána.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny  před mší, v kostele Nanebevzetí Panny Marie po mši, nebo po domluvě s knězem.
OZNÁMENÍ z 27. července 2014
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 28. července v 18.00 hod. bude v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova u příležitosti 100 letého výročí zahájení 1. světové války requiem za všechny padlé oběti i jejich pozůstalé. Po mši půjdeme průvodem z kostela k protější škole, kde u pomníku padlých   položíme kytici, pomodlíme se a zazpíváme českou hymnu i chorál Svatý Václave. Bližší podrobnosti na plakátcích.
V úterý 29. července bude památka sv. Marty.
Ve čtvrtek 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
V pátek 1. srpna si připomeneme sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
V neděli 3. srpna bude ve Vrapicích i Hnidousech místo mše bohoslužba slova. Nebude tam příležitost ke svátosti smíření. Mše svaté jsou v ostatních kostelech farnosti v obvyklém pořádku, tzn. v 8.30 hodin v Kročehlavech, v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána.
V neděli 10. srpna je svátek sv. Vavřince a poutní mše svatá bude v 18.00 hod. v kapli sv. Vavřince na kladenském Zámku. Z toho důvodu nebude mše v kapli sv. Floriána.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny  před mší, v kostele Nanebevzetí Panny Marie po mši, nebo po domluvě s knězem.
OZNÁMENÍ ze 20. července 2014
(16. neděle v mezidobí)
V úterý 22. července je památka sv. Marie Magdalény.
Ve středu 23. července bude svátek sv.Brigity, řeholnice a patronky Evropy.
V pátek 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
V sobotu 26. července si připomeneme sv. Jáchyma a Annu, rodiče Panny Marie.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny před mší a po mši, nebo po domluvě s knězem.
V pondělí 28. července v 18.00 hod. bude v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova u příležitosti 100 letého výročí zahájení 1. světové války requiem za všechny padlé oběti i jejich pozůstalé. Po mši půjdeme průvodem z kostela k protější škole, kde u pomníku padlých položíme kytici, pomodlíme se a zazpíváme českou hymnu i chorál Svatý Václave. Bližší podrobnosti na plakátcích.
OZNÁMENÍ ze 13. července 2014

(15. neděle v mezidobí)
V úterý  15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 17. července bude památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, kteří působili v naší vlasti.
Příští neděle bude 16. nedělí v mezidobí.
Bohoslužby ve všech kostelech jsou v obvyklém pořádku.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny  před mší a po mši, nebo po domluvě s knězem
V pondělí 28. července v 18.00 hod. bude v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova u příležitosti 100 letého výročí zahájení 1. světové války  requiem za všechny padlé oběti i jejich pozůstalé. Po mši půjdeme průvodem z kostela k pomníku padlých, kde položíme kytici,  pomodlíme se a  zazpíváme českou hymnu i chorál Svatý Václave. Bližší podrobnosti na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 6. července 2014
(14. neděle v mezidobí)
V pátek 11. července je svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy.
Příští neděle bude 15. nedělí v mezidobí.
Bohoslužby ve všech kostelech jsou v obvyklém pořádku.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy 1/2 hodiny  před mší a po mši, nebo po domluvě s knězem.
V pondělí 28. července v 18.00 hod. bude v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova u příležitosti 100 letého výročí zahájení 1. světové války  requiem za všechny padlé oběti i jejich pozůstalé. Po mši půjdeme průvodem z kostela k pomníčku padlých, kde položíme kytici,  pomodlíme se a  zazpíváme českou hymnu i chorál Svatý Václave.
OZNÁMENÍ z 29. června 2014
(slavnost sv. Petra a Pavla)
V úterý  1. července  v 18.00 hod. přijede do Buštěhradu  kardinál Dominik Duka, kde bude v kostele Povýšení sv. Kříže slavit mši za + P. Josefa Štemberku, lidického faráře. Bližší informace jsou na plakátku.
Ve čtvrtek 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
V pátek 4. července bude památka sv. Prokopa, opata a národního světce.
V sobotu  5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy - doporučený svátek.
Na Velehradě budou Dny lidí dobré vůle od 4. - 5. července a v sobotu od 10.30 je slavnostní poutní mše s Mons. Janem Graubnerem a kazatelem Mons. Dominikem kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským. Další informace o této slavnosti najdete na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 22. června 2014
(12. neděle v mezidobí)
V pondělí 23. června je večerní mše v 18.00 hodin v Kročehlavech z  vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.
V úterý  24. června se mimořádně nekoná večerní mše v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána, ale bude v 19.00 hod. poutní slavnost v kostele sv. Jana Křtitele v Kladně - Dubí. Po bohoslužbě následuje krátký duchovní koncert.
Ve středu 25. června bude ekumenická bohoslužba slova v 17.00 hod. v kostele ČSCH (za komerční bankou) u příležitosti oslav mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede Stanislav Jurek a kázání pronese Jiří Neliba.
V pátek 27. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V Kročehlavském kostele  bude v 18.00 hod. slavnostní poutní mše svatá spojena s plnomocnými odpustky.
V sobotu 28. června bude mše z vigilie následující slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Příští neděli 29. června jsou liturgické texty ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů.
OZNÁMENÍ z 15. června 2014
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
V úterý 17. června se koná v kostele sv. Petra a Pavla v Unhošti v 9.00 hod.  mše sv. koncelebrovaná kněžími kladenského vikariátu u příležitosti vikariátní konference.
Ve čtvrtek 19. června bude slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po mši sv. bude následovat adorace a průvod s Nejsvětější Svátostí oltářní. Na tento den jsou zvlášt´ zvány děti, které budou sypat květiny před Nejsvětější Svátostí.
V neděli 22. června přistoupí při mši sv. v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie k prvnímu svatému přijímání Kristián Kameš.
OZNÁMENÍ z 8. června 2014
(Slavnost Seslání Ducha svatého)
V pondělí 9. června v 19.00 hod. pořádá Kruh přátel krásné hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert duchovní hudby. Na varhany hraje Pavel Svoboda. Podrobnosti na plakátech.
Ve středu 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.
V pátek 13. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
V neděli 15. června je slavnost Nejsvětější Trojice. Tato neděle je třetí nedělí v měsíci a mše sv. s doprovodem rytmických zpěvů je zaměřena na rodiče s dětmi a mládež.
OZNÁMENÍ z 1. června 2014
(7. neděle velikonoční)
V úterý 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Ve čtvrtek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V pátek 6. června je nezávazná památka sv. Norberta, biskupa. Dnes je také první pátek v měsíci a proto po mši sv. budou následovat litanie k Nejsv. Srdci Páně a svátostné požehnání.
Protože na neděli připadá slavnost seslání Ducha svatého oslavíme výročí posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie tuto sobotu 7. června mimořádnou mší sv. v l0.00 hod.
V sobotu 7. června se koná v l9. hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert renesanční a barokní duchovní hudby. Podrobnosti na plakátku. na vývěsce
V neděli 8. června je slavnost seslání Ducha sv., kterou končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
Prosíme dobrovolníky, kteří by mohli pomáhat s květinovou výzdobou kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby se přihlásili v zákristii.
Jelikož o jarních prázdninách 31.1. – 7.2. 2015 nebudeme moci využít Mariánum v Janských Lázních, nabízí se nám možnost pobytu v penzionu řeholních sester v Jiřetíně pod Jedlovou. Je to ubytování v apartmánech i pokojích. V domě je krásná kaple. Zajištěna je celodenní strava, v okolí sjezdovky i běžecké tratě, možnost výletů. Ceny výhodné. Podrobnosti na www stránkách. Je nutné, aby zájemci se přihlásili co nejdříve, ale nejpozději do dvou týdnů.
OZNÁMENÍ z 25. května 2014
(6. neděle velikonoční)
Po večerních bohoslužbách v 18.00 hod. se konají v tomto týdnu naposledy májové pobožnosti. V sobotu jsou po mši pouze loretánské litanie.
V pondělí 26. května si připomeneme památku sv. Filipa Neriho, kněze.
Ve čtvrtek 29. května je slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
V pátek 30. května bude památka sv. Zdislavy, národní patronky naší země.
Prosíme dobrovolníky, kteří by mohli pomáhat s květinovou výzdobou kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby se přihlásili v zákristii.
Jelikož o jarních prázdninách 31.1. - 7.2. 2015 nebudeme moci využít Mariánum v Janských Lázních, nabízí se nám možnost pobytu v penzionu řeholních sester v Jiřetíně pod Jedlovou. Je to ubytování v apartmánech i pokojích. V domě krásná kaple. Zajištěna je celodenní strava, v okolí sjezdovky i běžecké tratě, možnost výletů. Ceny výhodné,  podrobnosti na www stránkách. Je nutné, aby zájemci se přihlásili co nejdříve, ale nejpozději do 3 týdnů.
OZNÁMENÍ z 18. května 2014

(5. neděle velikonoční)
Tato neděle bude 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná mše zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež. Zpívají se rytmické zpěvy za doprovodu kapely. Zároveň 12 dětí přistoupí k 1. svatému přijímání.
Po večerních bohoslužbách v 18.00 hod. se konají v květnu májové pobožnosti. V sobotu a v neděli jsou po mši pouze loretánské litanie.
V úterý 20. května si připomeneme památku sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
V pátek 23. května probíhá v mnoha zemích Evropy Noc kostelů. Naše farnost se této užitečné akce opět účastní. Modleme se za všechny návštěvníky i za ty, kteří je budou přijímat, aby tato událost byla požehnaná. V kostele jsou k volnému rozebrání brožurky o Noci kostelů pro Prahu a Středočeský kraj.
Před 45 lety zemřel arcibiskup pražský kardinál Josef Beran. Po návratu z nacistického koncentráku 10. září 1947 se stal čestným občanem města Kladna. Jím zůstal i po následné komunistické perzekuci. V koncentráku byl se zdejším děkanem Josefem Kloučkem a při jeho návštěvě  povýšil kladenské  děkanství na arciděkanství. Je kandidátem na blahořečení. Modlitbu k němu naleznete v kostele k volnému rozebrání.
Prosíme dobrovolníky, kteří by mohli pomáhat s květinovou výzdobou kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby se přihlásili v zákristii.

OZNÁMENÍ z 11. května 2014
(4. neděle velikonoční)

Tuto neděli 11. května  v kapli sv. Floriána v 19.00 hodin se uskuteční ekumenické setkání společenství Taize, jako příprava na celosvětové setkání na konci roku v Praze. Jsou zváni také mladí, abychom si připomněli bratra Rogera a poděkovali i uskutečnili výzvu k následování Krista. Podrobnosti na nástěnce.
Po večerních bohoslužbách v 18.00 hod. se konají v květnu májové pobožnosti. V sobotu a v neděli jsou po mši pouze loretánské litanie.
V pondělí 12. května bude svátek Výročí posvěcení katedrály.
V úterý 13. května si připomeneme památku Panny Marie Fatimské.
Ve středu 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
V pátek 16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděle bude 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná pravidelně mše zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež. Zpívají se rytmické zpěvy za doprovodu kapely.
Prosíme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s květinovou výzdobou kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby se přihlásili v zákristii.
OZNÁMENÍ ze 4. května 2014
(3. neděle velikonoční)
Tuto neděli 4. května je svátek sv. Floriána, mučedníka a v kapli sv. Floriána bude poutní slavnost spojená s posvěcením kostela v 18.00 hodin. V 16.00 hod. bude v kapli koncert renesanční duchovní hudby. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
Po večerních bohoslužbách v 18.00 hod. se konají v květnu májové pobožnosti. V sobotu a v neděli jsou po mši pouze loretánské litanie.
V úterý 6. května bude památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, patrona naší země.
Ve čtvrtek 8. května bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
V sobotu 10. května v 11.00 hod. na hřbitov v Buštěhradě přijede  otec biskup Karel Herbst, aby vykonal pobožnost u hrobu P. Františka Kohlíčka u příležitosti 100 let od  jeho narození. Poté bude koncelebrovaná mše v buštěhradském kostele.
Příští neděli 11. května bude v kapli sv. Floriána v 19.00 hodin ekumenické setkání společenství Taize, jako příprava na celosvětové setkání na konci roku v Praze. Jsou zváni také mladí, abychom si připomněli bratra Rogera a poděkovali i uskutečnili výzvu k následování Krista.
Prosíme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s květinovou výzdobou kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby se přihlásili v zákristii.
OZNÁMENÍ z 27. dubna 2014
(2. neděle velikonoční)
Tuto neděli 27. dubna bude mše v 10.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie s rytmickými písněmi zaměřena také na děti a mládež. V Libušíně v kostele sv. Jiří se koná v 16.00 hodin slavnostní poutní mše svatá.
V úterý 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19.00 se uskuteční duchovní koncert Boni Pueri na cestách. Zazněl minulý týden na pražském Hradě jako překvapení pro prezidenty.
Ve středu 30. dubna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hod. koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu, na kterou jste srdečně zváni.
Ve čtvrtek 1. května si připomeneme sv. Josefa, dělníka a v kapli sv. Floriána po mši začne 1. májová pobožnost k Panně Marii. Májové pobožnosti budou v květnu vždy po večerních bohoslužbách v 18.00 hodin.
V pátek 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Příští neděli 4. května je sv. Floriána, mučedníka a v kapli sv. Floriána bude poutní slavnost spojená s posvěcením kostela v 18.00 hodin. V 16.00 hod. bude v kapli koncert duchovní hudby. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
V neděli 11. května bude v kapli sv. Floriána v 19.00 hodin ekumenické setkání společenství Taize, jako příprava na celosvětové setkání na konci roku v Praze. Jsou zváni také mladí, abychom si připomněli bratra Rogera a poděkovali i uskutečnili výzvu k následování Krista.
OZNÁMENÍ z 20. dubna 2014

(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
Celý následující týden prožíváme Velikonoční oktáv.
V pondělí velikonoční budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
V úterý 22. dubna v 19.00 hod. zasedá na arciděkanství farní a ekonomická rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
V pátek 25. dubna v 15.00 hod. na arciděkanství začíná příprava dětí na 1. sv. přijímání, které bude v neděli 17. května.
Příští neděli 27. dubna bude mše v 10.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie s rytmickými písněmi zaměřena také na  děti a mládež. V Libušíně v kostele sv. Jiří se koná v 16.00 hodin slavnostní poutní mše svatá.
OZNÁMENÍ z 13. dubna 2014
(Květná neděle)
Ve svatém týdnu jsou mše do středy v obvyklém pořádku v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána v 18 hod. a 1/2 hod. před mší příležitost ke zpovědi.
Od Zeleného čtvrtku se konají bohoslužby ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Na Zelený čtvrtek je v pražské katedrále v 9.30 hodin koncelebrovaná mše s panem kardinálem Dukou a všemi kněžími pražské arcidiecéze, kteří budou obnovovat svoje sliby. Kdo můžete, přijďte podpořit svoje kněze. Setkání na arciděkanství se nekoná. V 18.00 hod. bude mše na památku Večeře Páně a mytí nohou, přenesení Nejsvětější svátosti a následnou adorací, kterou konají v tichosti přítomní věřící.
Na Velký pátek je den přísného postu a sbírka na Svatou zemi, kterou přispíváme na život křesťanů v Izraeli. Příležitost ke zpovědi bude od 14.00 hodin a pobožnost křížové cesty se koná v 15.00 hodin. Od 18.00 hod. jsou obřady s uctíváním kříže a zpívanými pašijemi. Po skončení obřadu církev trvá na modlitbách u Božího hrobu.
Na Bílou sobotu je kostel otevřen po celý den k adoraci. Od 9.00 hod. se pomodlíme společně ranní chvály. Ve 20.00 hod. začíná oslava Zmrtvýchvstalého Krista. Bude žehnání ohně a paškálu, budou pokřtěni dospělí katechumeni a všichni si obnovíme svoje sliby.
Příští neděle je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
V pondělí velikonoční budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Prosíme, než odejdete z kostela zapište se hůlkovým písmem k adoraci a hlídání chrámu na Bílou sobotu. Tiskopis leží na obětním stolku v uličce za lavicemi. Při odchodu si můžete vzít farní časopis Naděje s pořadem bohoslužeb.
OZNÁMENÍ ze 6. dubna 2014
(5. neděle postní)
V pátek 11. dubna uspořádá naše farnost pouť do kláštera Nejsvětější Trojice, který patří Řádu bosých karmelitánů. Doprava z Kladna autobusem ČSAD nebo individuální. Pro zájemce jsou další informace na plakátku.
V pátek před mší v 17.30 hod. v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se koná pobožnost křížové cesty.
Světový den mládeže v pražské arcidiecézi se koná v sobotu 12. dubna  v Praze – Kobylisích v salesiánském centru od 9.30 hodin. Na pořadu jsou  zajímavá témata a setkání s naším arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Bližší podrobnosti na nástěnce. Všichni mladí jste vítáni.
Příští neděle 13. dubna je Květná a zahájení Svatého týdne. Dopolední bohoslužby se budou slavit pro celou farnost pouze na jednom místě. Začátek  v  kapli sv. Floriána v 9.30 hodin, kde bude žehnání ratolestí. Odtud půjdeme průvodem do farního kostela, kde bude slavnostní mše svatá se zpívanými pašijemi. Přineste si kočičky, nebo jiné jarní ratolesti k žehnání. Pozvěte svoje přátele a přiveďte s sebou děti. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech.
OZNÁMENÍ z 30. března 2014
(4. neděle postní)
Tuto neděli se koná sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.
Každý pátek v postní době se koná v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
V pátek 11. dubna uspořádá naše farnost pouť do kláštera Nejsvětější Trojice, který patří Řádu bosých karmelitánů. Doprava z Kladna autobusem ČSAD nebo individuální. Pro zájemce jsou další informace na plakátku.
OZNÁMENÍ z 23. března 2014
(3. neděle postní)
Tuto neděli bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. mše zaměřena také pro děti a mládež. Na faře v Hnidousích v 15.00 hod. se koná postní setkání nad exhortací papeže Františka - Radost evangelia. Bližší podrobnosti jsou na vývěsce (klikni zde).
V úterý 25. března je slavnost Zvěstování Páně.
Každý pátek v postní době se koná v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Prosíme farníky o příspěvek do velikonočního časopisu Naděje, který je třeba odevzdat do 30. března.
OZNÁMENÍ ze 16. března 2014
(2. neděle postní)
Od úterka 18. března jsou mše z kaple na arciděkanství přeloženy zpět do kaple sv. Floriána.
Ve středu 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek.
Každý pátek v postní době se koná v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Ve čtvrtek 20. března a v pátek 21. března se koná v Církevní mateřské škole zápis dětí. Podrobnosti na vývěsce. Žádám rodiče, aby si vyzvedli u kněze potvrzení.
Příští neděle bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. mše zaměřena také pro děti a mládež. Na faře v Hnidousích v 15.00 hod. se koná postní setkání nad exhortací papeže Františka - Radost evangelia. Bližší podrobnosti jsou na vývěsce nebo zde.
Prosíme farníky o příspěvek do velikonočního časopisu Naděje, který je třeba odevzdat do 30. března.
OZNÁMENÍ z 9. března 2014
(1. neděle postní)
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána v 18.00 hod. přeloženy do vytápěné kaple na arciděkanství. Sobotní mše je s nedělní platností.
OZNÁMENÍ z 23. února 2014
(7. neděle v mezidobí)
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána v 18.00 hod. přeloženy do vytápěné kaple na arciděkanství. Sobotní mše je s nedělní platností.
Ve středu 26. února mají zpěváci chrámového pěveckého sboru po prázdninové přestávce opět zkoušku v zákristii po mši v Kročehlavech. Kdo by se mohl ještě zapojit do pěveckého sboru, je vítán.
OZNÁMENÍ z 16. února 2014
(6. neděle v mezidobí)
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána v 18.00 hod. přeloženy do vytápěné kaple na arciděkanství. Sobotní mše s nedělní platností mohou využít i ti, kteří si netroufají jít v neděli na mši do studených prostor kostelů.
V úterý 18. února  se svolává na 19.00 hodinu farní a ekonomická rada rozšířená  o koordinátory Noci kostelů.  Zároveň se hledají spolupracovníci do týmu pro celosvětové setkání mládeže v Praze, aby se také dostavili na farní radu na arciděkanství.
Zápis do Církevní mateřské školy Radost se koná ve dnech 20.- 21. března 2014. Bližší informace jsou na vývěsce. Kvůli přehledu se nahlaste co  nejdříve u svého faráře.
OZNÁMENÍ z 9. února 2014
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí bude památka sv. Scholastiky, panny.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána v 18.00 hod. přeloženy do vytápěné kaple na arciděkanství také v 18.00 hodin. Sobotní mše s nedělní platností mohou využít ti, kteří si netroufají jít v neděli na mši do studených prostor kostelů.
V úterý 11. února bude památka Panny Marie Lurdské.
V úterý 18. února  se svolává farní a ekonomická rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů. Zároveň se hledají spolupracovníci do týmu pro celosvětové setkání mládeže v Praze, aby se také dostavili.
Farní charita děkuje za Tříkrálovou sbírku všem koledníkům i dárcům. Celostátně se vybralo nejvíce v historii a to i v Kladně, kde jsme přispěli částkou 60 640.- Kč. Peníze budou použity na azylové domy, k pomoci rodinám  zdravotně postiženým, a podobně. Z naší sbírky i církevním školám v Kladně.
OZNÁMENÍ ze 2. února 2014
(Svátek Uvedení Páně do chrámu)
V pondělí bude památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Od úterka 4. února se přesouvají do odvolání mše z kaple sv. Floriána do vytápěné kaple na arciděkanství, kromě neděle. Sobotní mše s nedělní platností mohou využít ti, kteří si netroufají jít v neděli na mši do studených prostor kostelů.
Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Pátek je 1. v měsíci a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude po mši vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a modlitba s litaniemi k Božskému Srdci Páně. Poté následuje svátostné požehnání.
OZNÁMENÍ z 26. ledna 2014

(3. neděle v mezidobí)
V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
V pátek 31. ledna bude památka sv. Jana Boska, kněze.
Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu. Bude žehnání svíček a průvod.

OZNÁMENÍ z 19. ledna 2014
(2. neděle v mezidobí)
Do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden je na to pamatováno při bohoslužbách v přímluvách.
V jednotlivých sborech bude setkání vždy v 18.00 hod. s uvedenými tématy na těchto místech: V pondělí Církev Bratrská, ul. Víta Nejedlého kazatel Igor Gricyk, "Společně jsme povoláni ke svatosti". V úterý Českobratrská církev evangelická, ul. Gen. Klapálka 1394, kazatel Jiří Neliba, "Společně vzdáváme Bohu díky za milost". Ve středu Církev ČS Husitská, ul. Plk. Stříbrného 686, kazatel Daniel Kaleta, "Společně nejsme pozadu v žádném daru milosti".
Ve čtvrtek 23. ledna v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude ekumenická bohoslužba slova s představiteli křesťanských denominací v Kladně. Věřící všech církví jsou vítáni k modlitbám za jednotu křesťanů.
V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
V pátek 24. ledna bude památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
V sobotu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Večerní mše v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude z následující 3. neděle v mezidobí.

OZNÁMENÍ z 12. ledna 2014
(Svátek Křtu Páně)
Tuto neděli večer po modlitbě před spaním  končí doba vánoční a následuje liturgické období během roku.
Od pondělka 13. ledna do pátku 17. ledna budou v naší farnosti ve všech kostelech místo mší svatých bohoslužby slova. Z toho důvodu nebude příležitost přijmout svátost smíření.
V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Od pátku 18. ledna do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden bude na to pamatováno v přímluvách. Ve čtvrtek 23. ledna v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude ekumenická bohoslužba slova s představiteli křesťanských  denominací v Kladně. Věřící všech církví jsou vítáni k modlitbám za jednotu křesťanů.
Příští neděle 19. ledna je 3. nedělí v měsíci. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. se koná pravidelně 3. neděli v měsíci mše s rytmickými zpěvy, zaměřena také na děti a mládež.